Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

dovolte, abychom Vás jménem České společnosti paliativní medicíny pozvali ČLS JEP na IX. celostátní konferenci paliativní medicíny, která se uskuteční v Brně ve dnech 8. – 9. září 2017. Jedná se největší a nejvýznamnější tuzemskou odbornou konferenci, která se zabývá problematikou paliativní medicíny a péče. Konference navazuje na tradici česko-slovenských konferencí paliativní medicíny a letos poprvé se uskuteční v kongresovém centru hotelu Voroněž v Brně.

Konference je určena lékařům, sestrám, sociálním pracovníkům, psychologům, pastoračním pracovníkům a kaplanům ale i všem dalším zájemcům, kteří v rámci své profese pracují s nevyléčitelně nemocnými a umírajícími.

Odborný program

Těžiště programu budou představovat přehledová sdělení pozvaných řečníků. Několik bloků bude věnováno přihlášeným příspěvkům. Diskutovány budou rovněž zajímavé klinické kasuistiky a soubory pacientů.

Kompletní program konference najdete v odkazu Program.

Registrace

Informace o termínech registrace  a výši poplatků naleznete v odkazu Termíny a cena.

Přihlášení k aktivní účasti je možné do 11.6.2017 (zasláním abstraktu přes elektronický formulář v registraci). Autoři budou o zařazení do odborného programu konference informováni do 20.6.2017. Přihlášené příspěvky budou zařazeny jako ústní prezentace nebo jako poster. U příspěvků přijatých k ústní prezentaci má první autor vstup na konferenci zdarma.

Také letos nabízíme výhodnou dvoudenní registraci podmíněnou včasnou registrací a připsáním poplatku na účet „Early Bird“ poplatku do 15. 7. 2017!

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK akreditována u ČLK a také u ČAS

Ohlasy účastníků

 

Paliativní konference předčila má očekávání z hlediska duchovní péče a péče o sami sebe. Celkově děkuji za přednášky i v sesterské sekci a za velmi dobrou organizaci. Mgr. Jana Křížová
Konference paliativní medicíny sleduji už od té první a letos jsem měla takový poklidný pocit samozřejmosti a dospělosti. Viděla jsem jen kousek, ale i jen pohled do programu dává poznat, že si jej už umíme navzájem nabídnout ze své praxe a své odbornosti. Tedy to znamená, že ta praxe už běží a ta odbornost tu je. To je moc dobře. Martina Špinková, Cesta domů
Každoročně jsem byla s programem konference velmi spokojená a vždy mi potvrdí, že má práce směřuje správným směrem a veškeré úsilí věnované tématu PP má smysl. z dotazníku
Profesionální organizaci konference dávám již od prvního ročníku za vzor. Patří dík všem, kteří se na ni každoročně podílejí !!! z dotazníku

Konferenci podpořili

 


avast

Zůstaňme v kontaktu