Ohlédnutí za 6. česko-slovenskou konferencí paliativní medicíny

Ve dnech 9. – 10. října 2014 proběhla v sídle Veřejného ochránce práv v Brně již 6.česko-slovenská konference paliativní medicíny. Více než 280 účastníků z ČR a ze Slovenska mělo 2 dny možnost diskutovat o všech důležitých aspektech paliativní péče. Pestré profesní složení řečníků i účastníků věrně odráželo multidisciplinární charakter paliativní péče. Kromě lékařů a sester se letošní konference zúčastnila také řada sociálních pracovníků, psychologů, etiků a právníků. V rámci odborného programu zazněly zajímavé příspěvky o nových poznatcích a možnostech léčby tělesných symptomů, např. bolesti, dušnosti, škytavky a svědění. Ve dvou samostatných „sesterských“ blocích byly diskutovány různé stránky paliativního ošetřovatelství. Kromě přednášek o klinických tématech bylo letos věnováno více prostoru otázkám etickým a právním. Podrobně byla probírána témata zástupného rozhodování a dříve vysloveného přání v českých podmínkách. Jeden workshop se zabýval specifiky duchovní péče v kontextu paliativní medicíny. Zajímavou diskusi vyvolal blok přednášek věnovaný fenoménu popření a vytěsnění u nevyléčitelně nemocných pacientů. Velkým tématem, které vyvolalo živou diskusi, bylo financování mobilní (domácí) specializované paliativní péče. Zástupci ČSPM informovali o probíhajících jednáních se zdravotními pojišťovnami o pilotním projektu, který by ověřoval možnost úhrady tohoto typu péče.

První den konference byl zakončen příjemným setkáním („get together“) nad pohoštěním a dobrým moravským vínem, při kterém jsme velmi neformálně pokračovali v odborné diskusi ale také sdílení radostí a frustrací, které při poskytování paliativní péče zakoušíme.

Závěr konference patřil přemýšlení o hlavních úkolech a výzvách pro paliativní medicínu v ČR v nejbližších letech. Svou vizi představil prezident Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče Jakub Forejt a předseda ČSPM Ladislav Kabelka.

Konference se vydařila. Úroveň odborného programu byla vysoká, organizace konference dobrá a celková  atmosféra konference byla otevřená a diskusní. Pro organizátory i účastníky tak konference byla nejen zdrojem nových poznatků, ale také povzbuzením k další práci.

Konference se uskutečnila s podporou Programu česko-švýcarské spolupráce Ministerstva zdravotnictví ČR.

Program a prezentace ke sdělením, které na konferenci zazněla, naleznete zde.

Těšíme se na setkání s  Vámi na 7.česko-slovenské konferenci paliativní medicíny, která se uskuteční v Brně 8.-9.10.2015

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
předseda vědeckého výboru konference

 

Program

Ve dnech 9. – 10. řijna 2014 proběhla v budově Veřejného ochránce práv již VI. výroční česko-slovenská konference paliativní medicíny. Zde nabízíme pár fotopohledů.

prim. MUDr. Kristína Križanová

úvodní slovo paní prim. Križanové

hudební vstup Daniela Juna

MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.

přednáška Dr. Kalvacha

Prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc

etické zamyšlení prof. Sokola

auditorium

hojná účast nás velice potěšila

Mgr. David Štěpánek

nedílnou součástí konference byla psychologie (Mgr. Štěpánek)

MUDr. Ondřej Sláma (vlevo), Mgr. Radka Alexandrová (vpravo)

diskuze (MUDr. Sláma, Mgr. Alexandrová)

workshop

poutavý i poučný ranní workshop o diagnostice a terapii demence (prim. Kabelka)

mobilní paliativní péče

panelová diskuze na téma mobilní specializované paliativní péče

MUDr. Hegmonová (vlevo), Mgr. Uhlíř, MUDr. Ivanová (vpravo)

Konference je akreditována u ČLK v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16 a také u ČAS.

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.