Termín: 8.-9.10.2015

Místo: Kancelář Veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno

Pořádá:

Česká společnost paliativní medicíny ČLS J.E.P., Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče, Slovenská spoľočnosť paliativnej medicíny

Hlavní témata:

 • Bolest a ostatní symptomy pokročilého nevyléčitelného onemocnění
 • Nezdolnost u pacientů v paliativní péči
 • Paliativní péče v ordinaci praktického lékaře a ambulancích specialistů
 • Ambulantní a mobilní specializovaná paliativní péče
 • Paliativní péče v LDN a zařízeních sociální péče
 • Etické aspekty paliativní péče
 • Právní aspekty paliativní péče
 • Vzdělávání v paliativní péči
 • Výzkum v paliativní péči
 • „Lege artis“ paliativní péče: role standardů a doporučených postupů
 • Leadership v paliativní péči
 • Sociální práce a poradenství v paliativní péči
 • Paliativní ošetřovatelství

Těžiště programu budou představovat přehledová sdělení pozvaných řečníků. Několik bloků bude věnováno přihlášeným příspěvkům. Zvláště vítány jsou zajímavé klinické kasuistiky a soubory pacientů.

Program konference

Data k volnému stažení

 

Konference je akreditována u ČLK v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16 a také u ČAS.

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union