VIII. konference paliativní medicíny proběhla 23. – 24. 9. 2016 v prostorách budovy Veřejného ochránce práv v Brně. Již tradičně se na velmi vysoké úrovni věnovala  tématům spojeným se  závěrem lidského života.

Účastnící měli možnost konfrontovat poznatky ze svého prostředí (hospic, mobilní hospic, nemocnice, atd.) s poznatky přednášejících během prezentací,  nebo i ostatních kolegů na workshopech. Bylo velmi příjemné pozorovat  atmosféru, v níž se všichni z toho velkého „týmu paliativní medicíny“ dokázali radovat z úspěchů svých kolegů, nechali se inspirovat pro svoji další práci a nabízeli své know-how.

O pestrosti nabízených témat se můžete přesvědčit v sekci Materiály ke stažení

Děkujeme všem, kteří nám dali cennou zpětnou vazbu tím, že vyplnili krátký dotazník.

Těšíme se na opětovné konferenční shledání na podzim roku 2017, případně již dříve na vzdělávacích akcích pořádaných ČSPM.

Hlavní témata v roce 2016

 • Bolest a ostatní symptomy pokročilého nevyléčitelného onemocnění
 • Paliativní péče o neonkologických onemocnění
 • Úzkost a deprese  a možnosti jejich ovlivnění
 • Duchovní péče : Kdo ji má poskytovat? Komu je určena?  Co je jejím obsahem?
 • Etické aspekty paliativní péče
 • Právní aspekty paliativní péče
 • Vzdělávání v paliativní péči
 • Výzkum v paliativní péči
 • „Lege artis“ paliativní péče: role standardů a doporučených postupů
 • Leadership v paliativní péči
 • Sociální práce a poradenství v paliativní péči
 • Paliativní péče v ordinaci praktického lékaře a ambulancích specialistů
 • Ambulantní a mobilní specializovaná paliativní péče
 • Hospicová péče ve zdravotnickém systému ČR
 • Paliativní péče v LDN a zařízeních sociální péče
 • Paliativní ošetřovatelství