Veškeré materiály podléhají autorskému zákonu.


Péče nebo život
Martina Špinková

Je odpojení od přístrojů v ČR legální?
Helena Krejčíková

END-OF-LIFE PREFERENCE KARDIOLOGICKÝCH PACIENTŮ
MUDr. Martin Gřiva, Ph.D.

Preference pacientů v závěru života
MUDr. Adam Houska

Pohled českých lékařů na deaktivaci ICD
Marie Macková

Hospicový pacient v roce 2015-2016
Jindřich Polívka, Jana Ambrožová, Vlasta Chaloupecká, Pavel Kocábek, Jiří Krejčí, Milena Rabiňáková, Lenka Tůmová

Současný stav pediatrické paliativní péče v ČR

prim. MUDr. Mahulena Mojžíšová, MUDr. Lucie Hrdličková

Je odpojení od přístrojů v ČR legální?
Helena Krejčíková

Palliative friendly PL
MUDr. Vendula Mazancová

Integrace paliativní péče dozařízení sociálních služeb
Dílčí závěr Projektu

HOSPICOVÁ PÉČE MÁ MÍSTO VŠUDE, KDE JE POTŘEBA
Mgr. Markéta Fuchsová
Petra Maryncová, DiS.

Poskytování poradenstvípro pozůstalé
ve Fakultní nemocnici Olomouc

Marta Hošťálková

Zkušenosti s hospicovou péčí
Zpětná vazba a pohled pozůstalých

PhDr. Martin Loučka, PhD.

VÝZVY HOSPICOVÉ PÉČE
PÉČE O ZAMĚSTNANCE

JIŘÍ KREJČÍ

Dobrovolnický program v hospici

Zdeňka Sobotová

PR hospicové péče

Mgr. Lukáš Novák

Farmakoterapie nevolnosti a zvracení

J. Gregorová

Management kašle při pokročilých
nádorových onemocněních

Jana Skřičková

Poruchy spánku v paliativní péči

MUDr. Kateřina Hanousková

ZPŮSOBY PLEURODÉZY
U RECIDIVUJÍCÍCH MALIGNÍCH VÝPOTKŮ

M. Tomíšková
J. Špeldová
J. Skřičková

Silné opioidy v léčbě dušnosti

Regina Slámová

manažment diabetu u pacienta s
pokročilým nádorovým ochorením

A. Škripeková

PREVENCE A LÉČBA TROMBOEMBOLICKÉ
NEMOCI U PACIENTŮ V PALIATIVNÍ PÉČI

MUDr. Kateřina Menčíková

Bolest u pacientů s pokročilou demencí

Ladislav Kabelka

Léčba nádorové bolesti v roce 2016

Marek Sochor

Mobilní specializovaná paliativní péče

Pavel Svoboda

Program implementace švýcarsko-české
spolupráce na Min. zdravotnictví ČR

Mgr. Petr Čermák

Výzvy pro lůžkovou hospicovou péči v ČR

MUDr. Milan CABRNOCH MBA