Veškeré materiály podléhají autorskému zákonu.

Akutní stavy v paliativní medicíně
MUDr. Yvona Griffo, MD
Jak úspěšně spolupracovat v multidisciplinárních týmech v paliativní péči
PhDr. Tomáš Mertin
Paliativní péče v nemocnicích ČR
PhDr. Martin Loučka, PhD.
Management nádorové bolesti 2017
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
Nevhodné a nebezpečné lékové kombinace v léčbě symptomů
J. Gregorová
Nejčastější symptomy pokročilých gynekologických nádorů
MUDr. Monika Náležinská
Paliativní radioterapie v managementu bolesti a krvácení
MUDr. Ludmila Hynková, Ph.D.
Jak pracuje s nadějí u pacientů v závěru života hospicový lékař
MUDr. Kateřina Menčíková
Naděje z pohledu dětského onkologa
MUDr. Lucie Hrdličková
Jak „pracuje“ s nadějí u pacientů v závěru života psycholog
David Štěpánek
Jak „pracuje“ s nadějí u pacientů v závěru života nemocniční kaplan
Radmila Včelná
Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště
Jindřich Polívka, Jan Švancara
SELF MANAGEMENT SMRTI
PhDr. Mgr. Ivana SPURNÁ, Ph. D.
Paliativní sedace
Dr. med. C. Camartin MSc
Podobnosti a rozdíly kardiologické a onkologické paliativní péče
MUDr. Martin Gřiva, Ph.D.
Na čem na konci života záleží?
Lenka Slepičková, Ph.D.
Kasuistika
MUDr.Lucie Světláková
Kazuistika
MUDr. Pavla Navrátilová
Současný stav dětské paliativní péče v ČR
prim. MUDr. Mahulena Mojžíšová
PALIATR VYSOCINA – realizační fáze Strategie paliativní péče Kraje Vysočina PRVNÍ KROKY
MUDr. Ladislav Kabelka, PhD.
Léčebné konopí jako součást paliativní péče
O. Sláma
KORELACIA STÚPAJÚCEJ HLADINY ALBUMINU A NAPLNENIA TERAPEUTICKEHO CIELA PRI PARENTERALNEJ NUTRIČNEJ PODPORE
MUDr. Andrea Škripeková
PALLIATIVE FRIENDLY ZZS
MUDr. Vendula Mazancová
Paliativní péče v léčebnách dlouhodobě nemocných zjištění Veřejné ochránkyně práv
Mgr. et Bc. Tereza Gajdušková
Certifikace paliativní péče v zařízení sociálních služeb
Mgr. David Šourek
Centrum podpůrné a paliativní péče VFN Praha
Kopecký, Rusinová, Čepelíková, Kadlecová, Kusová, Strížová, Matějková, Červenková
Paliativní péče ve FNKV Praha
Martin Havrda, Kateřina Ledererová
„Spolu až do konce“ prezentace projektu Vysokomýtské nemocnice
Mgr. Eva Havlíkkovak, MUDr. Dimitris Kačtekaras, M.D., PhDr. Magda Taliaknovak, Ph.D.
Radosti a strasti budování týmu mobilní specializované paliativní péče
MUDr. Ladislav Kabelka, PhD.
Mobilní hospic při Masarykově nemocnici Krajská zdravotní a.s.
MUDr. Jana Dušánková
Limitace péče - etické a právní zázemí
MUDr. Ondřej Kopecký MUDr. Kateřina Rusinová Ph.D.
Kazuistiky
MUDr. Ondřej Kopecký MUDr. Kateřina Rusinová, Ph.D.
State of the art 2016
MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D. prim. MUDr. Irena Závadová MUDr. Adam Houska PhDr. Martin Loučka, Ph.D.
Organizační kultura v kontextu paliativní péče
Jiří Krejčí