IX. celostátní konference paliativní medicíny

termín: 08. 09. 2017 - 09. 09. 2017

Místo: Kongresové centrum hotelu Voroněž v Brně

Garant: MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

Cena: Dle typu registrace

Výběrem účastnických poplatků je na základě smlouvy s ČLS JEP pověřena Mgr. Veronika Waldhansová, IČ 70459801, DIČ CZ8162253792, číslo účtu: 2301178565/2010. Daňový doklad na všechny platby obdržíte e-mailem.